Blog Archive

Saturday, March 5, 2016

TÜREB Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu yayımlandı

Türkiye’nin rüzgar enerjisinde kurulu gücü 2015’te 956 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla toplamda 4 bin 718 megavata ulaştı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB) 6 ayda bir açıkladığı Rüzgar Enerjisi İstatistikleri Raporu yayımlandı. Rapora göre, işletmedeki rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) kurulu güç bakımından yüzde 74’ü Ege ve Marmara bölgelerinde bulunuyor ve il bazındaki sıralama değişmedi.

Balıkesir’in 923 megavatla birinci olduğu rüzgar enerjisinde, 807 megavatla İzmir ikinci, 574 megavatla Manisa üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl 956 megavatlık santralin işletmeye alınmasıyla kurulu güç 4 bin 718 megavata ulaştı.

İnşatı başlamamış 88 adet lisanslı RES’in toplam kurulu gücü 3 bin 144 megavatı bulurken, bölgelere göre dağılımında bin 412 megavatla Marmara ilk sırada, 780 megavatla Ege ikinci, 352 megavatla da İç Anadolu Bölgesi üçüncü sırada yer aldı.

İnşaatı başlamamış RES’lerin illere göre dağılımında ise 456 megavatla Çanakkale ilk sırada gelirken, onu 369 megavatla İstanbul, 303 megavatla İzmir ve 236 megavatla Konya izledi.

Değerlendirmede olan rüzgar santrallerinin bölgelere göre dağılımında İç Anadolu bölgesine talebin arttığı ve ilk kez Erzurum, Erzincan, Van, Tunceli, Siirt, Mardin gibi illerde RES yatırımı için başvuruda bulunulduğu görüldü.

Kaynak: 

http://enerjienstitusu.com/2016/02/11/tureb-ruzgar-enerjisi-istatistikleri-raporu-yayimlandi/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.